Barn som hoppar i vattenpöl

Miljö

Om vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Vi skulle kunna leva utan mat i veckor, men utan vatten skulle vi endast klara oss i några dagar. Vi behöver tre liter vatten per person och dygn.

Av jordens vatten finns 97 procent i haven men är odrickbart, två procent finns som is vid de båda polerna och den återstående procenten är sötvatten.

Det vatten vi dricker idag är samma vatten som det dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Vattnet kommer ner som regn eller snö (nederbörd). Varje dygn faller det 850 miljoner kubikmeter vatten, i form av regn eller snö, över Sverige.

Ungefär 250 miljoner kubikmeter av det avdunstar och resten tränger ner i marken eller rinner i bäckar, åar, älvar och sjöar till havet.

När temperaturen är över +0 C och avdunstningen är låg, rör sig vattnet nedåt i marken och bildar "grundvatten". Grundvattnet söker sig ut till sjöar och slutligen till hav.

Från havens och sjöarnas ytor dunstar vattnet sakta upp som dis eller dimma, för att sedan bilda lätta moln som sedan blir tyngre och då kommer vattnet ner till marken igen i form av regn eller snö.

Vattnet beskriver således ett kretslopp i naturen.

Senast uppdaterad