Tillgänglighet för helsingevatten.se

HelsingeVatten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur helsingevatten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från helsingevatten.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Filmer saknar textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande rubrik för uppläsande hjälpmedel.
 • Rubriker och länktexter kan vara otydliga.
 • Det saknas sektioner.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.

 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som fälls ut eller som går att fälla ut.

Oskäligt betungande anpassning

HelsingeVatten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

HelsingeVatten har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Under arbetets gång kommer vi hävda oskäligt betungande anpassning för de listade problemen.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networkslänk till annan webbplats (extern länk) har gjort en oberoende granskning av helsingevatten.se

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Senast uppdaterad 2020-09-29 15.10


Genvägar