Behandling av personuppgifter

Vad är GDPR?

GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s nya dataskyddsförordning. Den gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018. Den personliga integriteten är det som skyddas med den nya lagstiftningen och alla som  behandlar personuppgifter kommer att beröras av GDPR, som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL). 

Hur hanterar HelsingeVatten personuppgifter?

Helsinge Vatten är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Behandlingen sker i enighet med gällande lagstiftning. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i första hand för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund.Vår utgångspunkt är att inte samla in mer uppgifter är nödvändigt för ändamålet.

Personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Du blir registrerad hos oss via olika typer av behandlingar. För att kunna behandla ditt ärende behöver vi dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling           Ändamål                                       Laglig grund1. Du kontaktar oss för att             Tillhandahålla VA-tjänster                Avtal
genomföra ett ägarbyte.                Fakturering
                                                      Identifiera fastighetsägare
                                                      Planera och samordna
                                                      VA-tjänster2. Du kontaktar oss för att             Identifiera fastighetsägare
anmäla intresse för VA-                 Beräkna anslutningsavgift              Intresseavvägning
anslutning av din fastighet
och vi tar in personuppgifter
3.Vi utför en VA-anslutning          Tillhandahålla VA-tjänster
till din fastighet                              Fakturering                                    Avtal
                                                      Planera och samordna
                                                      VA-tjänster


Som VA-kund hos oss kommer vi att lagra nödvändiga uppgifter som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning och eventuella kontaktuppgifter som telefonnummer och/eller e-postadress.

Vi samlar in personuppgifterna via blanketter, e-post eller muntligt. Förutom de uppgifter vi inhämtar från dig själv kan vi komma att samla in personuppgifter från en så kallad tredje part. Om du till exempel köper en fastighet kan det vara från den tidigare fastighetsägaren. Kompletteringar på personuppgifter kan komma att hämtas från offentliga register som befolkningsregister och fastighetsregister.

Personuppgifter kan komma att behandlas av Helsinge Vatten för att inhämta och ge information samt för marknadsanalyser och reklamationer.

När vi behandlar dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden ”intresseavvägning” innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt intresse. Exempelvis för att kunna avgöra er möjlighet till VA-anslutning och beräkna kostnad för anslutning.

Överföring av personuppgifter

Helsinge Vatten kan ge en leverantör i uppdrag att utföra vissa tjänster. Om Helsinge Vatten för över personuppgifter till underleverantör finns ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att underleverantören inte använder personuppgifterna i strid mot lagstiftningen. Personuppgifterna kommer inte att föras över utanför EU:s gränser och därmed inte heller till 3:e land.

Hur länge spar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du har kundavtal hos Helsinge Vatten AB. Dina personuppgifter raderas ett år efter avslutat avtal. En del information som vi har kan dock inte raderas då vi som kommunalt bolag lyder under svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Finns dina uppgifter på allmän handling gäller Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av HelsingeVatten AB. Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
Läs mer kring dina rättigheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring hur vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att kontakta HelsingeVatten på telefon 0271-574 50 eller via e-post: info@helsingevatten.se så hjälper vi dig.
Du kan också kontakta kommunkoncernens dataskyddsombud om du har klagomål eller vill göra en anmälan. Det gör du antingen på telefon  0271-54 00 03 fredagar kl 08:00 - 11:00 eller via e-post: dataskyddsombud@kfhalsingland.se
Om du ändå känner dig felaktigt behandlad av HelsingeVatten har du rätt att kontakta www.datainspektionen.selänk till annan webbplats som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad 2020-02-25 08.02


Genvägar