Glas med rent vatten

Om HelsingeVatten

Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Företaget har hand om drift och underhåll av de båda kommunernas VA anläggningar.
Helsinge Vatten tog över verksamheten den 1 april 2009.

Idag arbetar 36 personer inom företaget med att distribuera dricksvatten samt rena och återföra avloppsvattnet till det naturliga kretsloppet.

Senast uppdaterad