Rinnande vatten bäck

Värdegrund

Fyra ledord bildar HelsingeVattens värdegrund och speglar de värderingar vi vill ska gälla i vårt företag.

Serviceinriktade

Inget är omöjligt:
att göra underverk tar bara lite längre tid. Vi ställer upp för våra kunder och varandra. Vi bemöter både kunder och medarbetare på ett vänligt och respektfullt sätt och ser oss som hjälpsamma problemlösare.

Förtroendeingivande

Vi är ett företag att lita på. Vår kunskap, kompetens och det sätt vi löser våra uppgifter på inger förtroende. Vi är yrkesskickliga och kan ge sakliga förklaringar när problem tillstöter.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar på många områden. Naturligtvis ansvarar vi för den goda kvaliteten på dricksvattnet och att avloppen fungerar. Men vi känner också stort ansvar för miljön och den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Utvecklingsinriktade

Inom HelsingeVatten värderar vi kompetens och vill ständigt hålla oss på en hög nivå. Vi sätter värde på medarbetarnas ambition att ifrågasätta, lära nytt och utveckla sig själva som individer och yrkesmänniskor.

Senast uppdaterad