Våra områden

Helsinge Vatten AB är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de båda kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.

Då varje kommun fortfarande äger sina VA-anläggningar beskrivs respektive kommuns anläggningar var för sig.

Senast uppdaterad 2021-01-12 14.49


Genvägar