Taxa

Taxan är en avgift som har beslutats av kommunfullmäktige i respektive kommun. VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Bollnäs kommun

För fastighet som inte har mätare tas avgift ut efter en antagen förbrukning om 200 kubikmeter/år för enfamiljshus och fritidshus - 150 kubikmeter/år och lägenhet i flerfamiljshus.

Va-taxa Bollnäs Pdf, 340.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Va-taxa fettavgifter Bollnäs Pdf, 329.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun

Den nya taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens basförslag, något som flertalet av landets kommuner gör. Syftet är att få en rättvisare fördelning utifrån vilken nytta kunden har av va-tjänsterna genom att minska skillnaden mellan hushåll i enfamiljshus och flerfamiljshus.

Va-taxa Ovanåker Pdf, 208 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukningsavgift VA Ovanåker Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkommande avgifter vid utbyggnad

Vissa fastigheter som redan är anslutna till kommunalt VA önskar ibland att bygga ut med ytterligare lokaler/bostäder/attefallshus. Sådana åtgärder innebär ofta tillkommande anslutningskostnader för VA. I de fall en redan ansluten fastighet köper mer tomtyta så kan även det medföra ytterligare anslutningsavgifter för den tillkommande tomtytan.
Det kan också vara det omvända, dvs att man river en bostad – det kan leda till minskade brukningsavgifter.

Vid sådana tillfällen ska fastighetsägaren kontakta Helsingevatten så att rätt taxa och tillkommande anslutningsavgift kan beräknas.

Senast uppdaterad