Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Ledningsjobb i Edstuga som kommer att pågå till och från under hela året.
  • Vi har påbörjat en större VA-sanering i Rengsjö, Midnäsvägen, där vi kommer att byta ut vatten- och spillvattenledningarna.
  • Nya Va-ledningar Odengatan där börjar vi med etappen mellan Brogatan och Västra Stationsgatan, detta kommer att pågå en bit in i december.
  • Vi bygger en ny avloppspumpstation och gräver en ny vattenledning i Bofara/Kilafors för att ansluta 6 st fastigheter till det kommunala va-nätet, beräknas pågå till februari 2023.

Ovanåkers kommun

  • Vi har nu påbörjat en VA-sanering i Magasinsgatan och Hinsmyravägen i Edsbyn.
  • Vi börjar i augusti med omläggning av ny vattenledning och nyanläggning av dagvattenledning på Bornvägen i Alfta.
  • Vi har även en del mindre sanering och VA-anslutnings arbeten på gång.

Senast uppdaterad


Genvägar