Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Läroverksgatan på Gärdet i Bollnäs har vi börjat med en VA-sanering. Vi byter ut vatten- och spillvattenledningarna mellan Alirgatan och Edelbergsvägen. Under tiden kommer det att vara begränsad framkomlighet
  • Vi bygger en ny tryckstegring i Växbo plus ca 500 meter vatten- och avloppsledning.
  • VA-Sanering Dalabacken.
  • Vi byter vattenledningar vid Herrgården i Kilafors och Kilarne (Sör).

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnad av ledningsnät vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Knåda. Arbetet med alla anslutningar beräknas vara klart januari-februari.
  • Vi bygger nytt reningsverk i Ryggesbo, med början i november beräknas vara klart februari 2021-2022.
  • Vi kommer under november börja gräva en sträcka på 800 meter i Gammel Homna för att ansluta avlopp inom vattenskyddsområdet.

Senast uppdaterad


Genvägar