Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Ledningsjobb i Edstuga som kommer att pågå till och från under hela året.
  • Vi har påbörjat en större VA-sanering i Rengsjö, Midnäsvägen, där vi kommer att byta ut vatten- och spillvattenledningarna.
  • På Björkhamregatan har vi börjat med en ny vattenledning.
  • På Bomyravägen har vi börjat med att göra en ny vatten- och avloppsanslutning till 2 stycken tomter.

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnaden av ledningsnätet vatten och spillvatten inom verksamhetsområdet i Knåda är nu klart. Där har vi anslutit 24 abonnenter på vatten och spillvatten. Återstår endast återställningar som kommer att göras under maj och juni.
  • Vatten- och spillvattenservis till nya förskolan på Ungmans i Alfta är nu klart. Nu återstår flytten av huvudvattenledningen som kommer att flyttas för att ge plats till nya förskolan.
  • Vi byter nu vatten- spillvatten- och dagvattenhuvudledningar i Olkens väg, mellan Fallrisgatan och Hantverkargatan, även servisledningarna byts till fastighetsgräns. Jobbet beräknas pågå hela sommaren.
  • Efter Öjungsvägen i Ullungsfors infodrar vi spillvattenledningar för att minska ovidkommande vatten.

Senast uppdaterad


Genvägar