Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Ledningsjobb i Edstuga som kommer att pågå till och från under hela året.
  • Vi har påbörjat en större VA-sanering i Rengsjö, Midnäsvägen, där vi kommer att byta ut vatten- och spillvattenledningarna.
  • På Björkhamregatan har vi börjat med en ny vattenledning.
  • På Bomyravägen har vi börjat med att göra en ny vatten- och avloppsanslutning till 2 stycken tomter.

Ovanåkers kommun

  • Vi byter nu vatten- spillvatten- och dagvattenhuvudledningar i Olkens väg, mellan Fallrisgatan och Hantverkargatan, även servisledningarna byts till fastighetsgräns. Jobbet beräknas pågå hela sommaren.
  • Påbörjar infodring spillvattenledningar och byte av vatten- och spillvattenserviser i Lobonäs.
  • Vi börjar nu i augusti med omläggning av ny vattenledning och nyanläggning av dagvattenledning på Bornvägen i Alfta.

Senast uppdaterad


Genvägar