Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Läroverksgatan på Gärdet i Bollnäs har vi börjat med en VA-sanering. Vi byter ut vatten- och spillvattenledningarna mellan Alirgatan och Edelbergsvägen. Under tiden kommer det att vara begränsad framkomlighet
  • Vecka 20 börjar vi byta ut vatten- och spillvattenledningar i korsningen Odengatan - Apoteksgatan. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och viss omledning av trafiken kommer att ske.
  • Stogatan i Arbrå byter vi ut ca 250 m huvudledning vatten- och spillvatten mellan Stationsesplananden och Centralgatan. I samband med detta kommer gatuenheten att göra om vägen, parkeringar, gång- o cykelvägar och grönytor i centrum.
  • Vecka 36 och några veckor framåt kommer vi att börja med ett underhållsarbete på Tjärnbergsgatan i Bollnäs. Vi kommer att byta till nya vattenservisventiler och spolbrunnar på avloppet till varje fastighet.

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnad av ledningsnät vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Knåda. Fortsatt arbete i Knåda efter sommaren. Arbetet i Knåda kommer att pågå till årsskiftet 2021-2022.
  • Vi kommer vi att infodra avloppsledningarna i Ryggesbo. Fortsatt arbete efter sommaren. Vi infodrar avloppsledningar i syfte med att täta inläckage. Vi kommer senare att bygga ett nytt reningsverk och vill till dess minska de inkommande flödet i avloppet för att inte behöva rena regnvattnet.
  • I slutet av augusti kommer vi att fortsätta med arbetet att byta vatten- o avloppsledningar samt etablera dagvattenledning på Myrvägen i Viksjöfors.
  • Vi infodrar avlopp i Knåda där det har varit problem med rötter.

Senast uppdaterad


Genvägar