Pågående arbeten och projekt

Bollnäs kommun

  • Arbrå byte av VA-ledningarna i Storgatan mellan Ängeslundsvägen och Västergatan, arbetet börjar 6 maj och kommer att pågå till slutet av december.
  • Sågvägen ny avloppsledning.
  • Rengsjö nya vattenserviser Övravägen 8-12

Ovanåkers kommun

  • Sanering VA Öjeområdet (Bryggarn), arbetet kommer nu att återupptas.
  • I Homna vattenverk monterar vi just nu in reservkraft.
  • Alfta reningsverk bygger vi om slamavvattningen.

Senast uppdaterad 2019-09-11 08.57


Genvägar

Kontakta oss

HelsingeVatten AB
Bornvägen 2B, 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Felanmälan

Tfn: 0271-574 44
Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Övrig tid vidarekopplas numret 574 44 till SOS Alarm AB i Gävle.