Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Ledningsjobb i Edstuga som kommer att pågå till och från under hela året.
  • Vi lägger ny vatten- och spillvattenledning ca 600 m i Kilafors vid Ele-sågen.
  • Ledningsrenovering Uttervägen/Mårdvägen, vatten- dag- och spillvattenledningarna från varje fastighets tomtgräns ut till huvudstammen i gatan kommer att renoveras. Arbetet kommer pågå under veckorna 35 till 45.
  • I Norrborn flyttar vi på ca 200 m vatten- och spillvattenledningar inför kommande vägombyggnad av RV 83.

Ovanåkers kommun

  • Sanering Västanå av vatten- spillvatten- och dagvattenledningar kommer att fortsätta och slutföras under våren 2024.
  • Vi har börjat med VA-sanering på Garvarvägen i Edsbyn, där vi kommer att byta ut vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. Vi börjar med att gräva huvudledningar i gatan i år och nästa år kommer serviserna till husen att anslutas.
  • I september börjar vi sanering av vatten- spillvatten längst med Långgatan i Alfta, detta inför Trafikverkets arbete under 2024 med ny beläggning. Vi kommer att starta vid rondellen i Alfta och följa parkeringen vid Alfta skolan. Detta kommer medföra en del störningar i trafiken bitvis.
  • I vinter kommer vi bygga en ny huvudmatarledning för dricksvatten runt Södra Edsbyn och industriområdet vid Bergavägen.

Senast uppdaterad


Genvägar