Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Vi byter och flyttar huvudledningen för vatten och infodrar några avloppsledningar på Lötensvattenverk i Kilafors. Beräknas vara klart i januari.
  • VA-sanering Skogsvägen tredje och sista etappen mellan Bollevägen och Björktjäravägen.  Beräknas vara klart mars 2021.
  • Inkoppling av ny vattenledning i Vallsta kommer att ske under vecka 3-4.
  • Byte av huvudledningar för vatten och avlopp på en fastighet vid Hagvägen, Granberg kommer att göras under vecka 3-4.

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnad av ledningsnät vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Knåda. Just nu är det mycket berg och sten där vi är, så det blir en del sprängningar som måste göras. Nu när vinterkylan kommit så har de tjälat på åkrarna så nu börjar vi gräva där. Arbetet kommer att pågå till årsskiftet 2021-2022.
  • Vi har tätat en del inläckage i Alfta och ÖSA området som vi hoppas ska ge mindre ovidkommande vatten in till Alfta reningsverk.
  • Infodring spillvattenledning (avlopp) ovanför Ullungen. Från Träförädlingen till pumpstation Rotebergsvägen detta för att åtgärda inläckage.

Senast uppdaterad 2021-01-15 10.28


Genvägar