Pågående arbeten och projekt

Bollnäs kommun

  • Målargatan byter vi ut 180 m vatten, avlopp och dagvattenledningar inför kommande vägombyggnad.
  • VA-sanering Skogsvägen tredje och sista etappen mellan Bollevägen och Björktjäravägen.  Beräknas vara klart januari 2021.
  • Storgatan Arbrå efter de att första etappen mellan Centralgatan och Ordensgatan ca 170 m är klar, flyttar vi sedan till södra delen mellan Blåsgatan och Centralgatan för byte av huvudledningar och serviser ca 280 m. Arbetet på Storgatan beräknas på gå till slutet av året.
  • Vi gräver nya vatten- och avloppsserviser på Bergssveden till det nya villa området på Östra Ren.

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnad av ledningsnät vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Knåda. Arbetet har startat och kommer att pågå hela året. 
  • Nyanslutning i Östanå och Gammel Homna med installation av tillhörande pumpstation.
  • Sanering vattenledning Born i Alfta. Det kommer att bli vissa störningar i trafiken under några veckor. Ovanåkers kommun, gatuenheten kommer samtidigt att arbeta med att sanera gata med början uppe vid Vestmansvägen, för att sedan fortsätta nedöver. Avstängning och begränsad framkomlighet börjar måndag den 17 augusti.

Senast uppdaterad 2020-09-03 13.49


Genvägar