Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Svedja/Rengsjö där lägger vi ny vattenledning ca 1 500 meter för att ansluta Svedja till det kommunala VA-nätet.
  • I Dönje/Växsjö påbörjar vi en ny etapp på ca 600 m ny huvudvattenledning.
  • Vid fiskodlingen i Lottefors lägger vi om ca 300 m huvudvattenledning.
  • I Hällbo lägger vi om ca 500 meter vatten- och spillvattenledningar.

Ovanåkers kommun

  • Sanering Västanå av vatten- spillvatten- och dagvattenledningar kommer att fortsätta för att slutföras under våren och sommaren 2024. Saneringen kommer fortsätta upp i Nordanågatan.
  • Vi har börjat med VA-sanering på Garvarvägen i Edsbyn, där vi kommer att byta ut vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. Vi har grävt en del av huvudledningarna i gatan under 2023. Under 2024 fortsätter arbetet i gatan och serviserna till husen kommer att anslutas.
  • Under hösten 2023 har vi sanerat huvudvattenledningen i centrala Alfta längst med Långgatan, en ledning som tidigare varit drabbad av flera läckor. Under vintern 2024 fortsätter vi saneringen av både vatten- och spillvatten längst med älven i Alfta. Under vår-sommar 2024 återställer vi de grävningar som skett under vintern.
  • I januari 2024 börjar vi gräva en ny huvudmatarledning för dricksvatten runt Södra Edsbyn och industriområdet vid Bergavägen.
  • Vi har påbörjat renovering av utloppsledning från Ryggesbo reningsverk, detta fortsätter i januari 2024.

Senast uppdaterad


Genvägar