Pågående arbeten och projekt

MBollnäs kommun

  • Vi byter och flyttar huvudledningen för vatten och infodrar några avloppsledningar på Lötensvattenverk i Kilafors. Beräknas vara klar i början av december.
  • VA-sanering Skogsvägen tredje och sista etappen mellan Bollevägen och Björktjäravägen.  Beräknas vara klart januari 2021.
  • Storgatan Arbrå efter de att första etappen mellan Centralgatan och Ordensgatan ca 170 m är klar, flyttar vi sedan till södra delen mellan Blåsgatan och Centralgatan för byte av huvudledningar och serviser ca 280 m. Arbetet på Storgatan beräknas på gå till slutet av året.
  • Apoteksgatan byte av va-ledningar inför kommande ommbyggnad av väg. Pågår till mitten av december.

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnad av ledningsnät vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Knåda. Just nu är det mycket berg och sten där vi är, så det blir en del sprängningar som måste göras. Arbetet kommer att pågå till årsskiftet 2021-2022.
  • Vi har tätat en del inläckage i Alfta och ÖSA området som vi hoppas ska ge mindre ovidkommande vatten in till Alfta reningsverk.
  • Under vecka 42 började vi i Viksjöfors med att renovera vatten- och avloppsledningar samt nyetablering av dagvattenledning. Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet.

Senast uppdaterad 2020-11-11 10.09


Genvägar