Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

 • Vi har nu grävt klart den nya vattenledningen i Svedja/Rengsjö. Nu är vi där och installerar nya vattenmätare i varje fastighet.
 • I slutet av maj påbörjar vi en VA-sanering på Kålkullevägen 1-35 som kommer att pågå fram till slutet av oktober.
 • Vid fiskodlingen i Lottefors lägger vi om ca 300 m huvudvattenledning.
 • I Hällbo lägger vi om ca 500 meter vatten- och spillvattenledningar.
 • Vi påbörjar en större VA-sanering i Brånanvägen som kommer att pågå tills vintern sätter stopp. Etapp 1 är Brånanvägen 1-38 som kommer att på gå under 2024.
 • Vi fortsätter på Alirgatan norra delen där vi avslutade i höstas, vi infodrar 120 m spill- och dagvattenledning.

Ovanåkers kommun

 • Sanering Västanå av vatten- spillvatten- och dagvattenledningar kommer att fortsätta för att slutföras under våren och sommaren 2024. Saneringen kommer fortsätta upp i Nordanågatan.
 • Vi har börjat med VA-sanering på Garvarvägen i Edsbyn, där vi kommer att byta ut vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. Vi har grävt en del av huvudledningarna i gatan under 2023. Under 2024 fortsätter arbetet i gatan och serviserna till husen kommer att anslutas.
 • Under hösten 2023 har vi sanerat huvudvattenledningen i centrala Alfta längst med Långgatan, en ledning som tidigare varit drabbad av flera läckor. Under vintern 2024 fortsätter vi saneringen av både vatten- och spillvatten längst med älven i Alfta. Under vår-sommar 2024 återställer vi de grävningar som skett under vintern.
 • I januari 2024 börjar vi gräva en ny huvudmatarledning för dricksvatten runt Södra Edsbyn och industriområdet vid Bergavägen.
 • Vi har påbörjat renovering av utloppsledning från Ryggesbo reningsverk, detta fortsätter i januari 2024.

Senast uppdaterad