Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • VA-sanering Skogsvägen tredje och sista etappen mellan Bollevägen och Björktjäravägen.  Beräknas vara klart mars 2021.
  • Ny vatten- o avloppsledning i Orbaden gräver ca 1200 m från gamla reningsverket mot gamla Orbadenvägen.
  • Ny rundmatning huvudvattenledning ca 1200 m från sjukhuset mot tryckstegring vid Hedåsvägen, för att säkra upp vattenförsörjningen vid driftstörningar.

Ovanåkers kommun

  • Utbyggnad av ledningsnät vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Knåda. Just nu är det mycket berg och sten där vi är, så det blir en del sprängningar som måste göras. Vi har nu två grävgäng där för att bli klar på åkermarken innan sommaren. Arbetet i Knåda kommer att pågå till årsskiftet 2021-2022.
  • Vi arbetar med inläckageåtgärder i Edsbyn, Öjungsvägen och Kopparsvägen.
  • Vi kommer vi att infodra avloppsledningarna i Ryggesbo. Vi infodrar avloppsledningar i syfte med att täta inläckage. Vi kommer senare att bygga ett nytt reningsverk och vill till dess minska de inkommande flödet i avloppet för att inte behöva rena regnvattnet.

Senast uppdaterad


Genvägar