Sjöledning i sjön

Projekt

Bollnäs kommun

  • Ledningsjobb i Edstuga som kommer att pågå till och från under hela året.
  • Vi lägger ny vatten- och spillvattenledning ca 600 m i Kilafors vid Ele-sågen.
  • I Dönje/Växsjö är vi för att byta ut ca 600 meter av huvudvattenledningen till Bollnäs från Flästa tilkommer också ca 400 meter tryckavloppsledning.
  • I Röste flyttar vi på ca 100 m vatten- och spillvattenledningar inför kommande vägombyggnad av RV 83.

Ovanåkers kommun

  • Vi byter vattenledning i Ämnebo. Planerat i flera etapper vi börjar med första etappen under våren och fortsätter med etapp två under vintern 2024.
  • Vi har börjat med VA-sanering av vatten- spillvatten och dagvattenledningar i Alfta på Västanå med start vid Lärkvägen. Planeras pågå under våren 2023.
  • Vi har även en del mindre saneringar och VA-anslutnings arbeten på gång.
  • Under våren och sommaren planerar vi för ledningsarbeten på Garvarvägen i Edsbyn och Ungmansvägen i Alfta. Vi kommer även att fortsätta med ledningsarbetet i Bornvägen, Alfta. Mer information om berörda ledningsarbeten på dessa områden kommer närmare.

Senast uppdaterad


Genvägar