Logo HelsingeVatten

Vår logotyp

Vår logotyp symboliserar vår verksamhetsidé:

  • att på ett miljöriktigt och effektivt sätt tillgodose våra kunders behov av rent dricksvatten.
  • att rena och återföra avloppsvattnet till det naturliga kretsloppet.

Logotypens blå färg och mjuka form

Logotypen associerar starkt med friskt porlande vatten i en hållbar miljö. Den visar att vi har ambitionen att vara ett modernt, förtroendeingivande och attraktivt företag.

Grafisk profil

Grafisk manual Pdf, 2.2 MB.

Logotyper för tryck Zip, 1.3 MB.

Senast uppdaterad