Rinnande vatten kran

Verksamhetsidé

Helsinge Vattens verksamhetsidé är att på ett miljöriktigt och effektivt sätt tillgodose våra kunders behov av dricksvatten, och att rena och återföra avloppsvattnet till det naturliga kretsloppet.

Rent vatten är något av det viktigaste som finns.

Vi på Helsinge Vatten gör detta tillgängligt för våra kunder varje gång du vrider om kranen.

Vi förser våra kunder med ett vatten av mycket hög kvalitét. Det är vi mycket stolta över.

Dessutom främjar vi en hållbar utveckling för kommande generationer, genom att på ett ansvarsfullt sätt återföra vattnet till sitt ursprung.

Senast uppdaterad