Träddiagram över HelsingeVattens organisation. Se listan nedan för samma information

Organisation

HelsingeVattens organisation

HelsingeVatten har tre driftsenheter: Ledningsnät Bollnäs, VA-verk Bollnäs och VA Ovanåker. Vidare finns en enhet för kundtjänst och ekonomi, en enhet för planering och utredning samt en mätarserviceenhet.

  • Kundtjänst- och ekonomienheten är vår administrativa avdelning som hanterar budget och bokslut, fakturor, kundtjänst och personalfrågor.
  • Planering- och utredningsenheten sammanställer miljörapporter, följer upp provsvar, gör utredningar och projektering som behövs för att kunna genomföra investeringar inom ledningsnät och va-verk samt mycket mer.
  • Ledningsnät i Bollnäs sköter om drift och investeringar på ledningsnät inom Bollnäs kommun.
  • VA-verk Bollnäs har hand om driften och de investeringar som behövs för att sköta vattenverk och avloppsreningsverk inom Bollnäs kommun.
  • VA Ovanåker sköter drift och investeringar inom både ledningsnät och vatten- och avloppsreningsverk inom Ovanåkers kommun.
  • Mätarservice byter vattenmätare i alla fastigheter i Bollnäs och Ovanåkers kommuner enligt bestämda intervaller.

Senast uppdaterad