Träddiagram över HelsingeVattens organisation

Träddiagram över HelsingeVattens organisation

Organisation

HelsingeVattens organisation

HelsingeVatten har tre diftsenheter: Ledningsnät Bollnäs, VA-verk Bollnäs och VA Ovanåker. Vidare finns en enhet för kundtjänst och ekonomi, en enhet för planering och utredning samt en mätarserviceenhet.

  • Kundtjänst- och ekonomienheten är vår administrativa avdelning som hanterar budget och bokslut, fakturor, kundtjänst och personalfrågor.
  • Planering- och utredningsenheten sammanställer miljörapporter, följer upp provsvar, gör utredningar och projektering som behövs för att kunna genomföra investeringar inom ledningsnät och va-verk samt mycket mer.
  • Ledningsnät i Bollnäs sköter om drift och investeringar på ledningsnät inom Bollnäs kommun.
  • VA-verk Bollnäs har hand om driften och de investeringar som behövs för att sköta vattenverk och avloppsreningsverk inom Bollnäs kommun.
  • VA Ovanåker sköter drift och investeringar inom både ledningsnät och vatten- och avloppsreningsverk inom Ovanåkers kommun.
  • Mätarservice byter vattenmätare i alla fastigheter i Bollnäs och Ovanåkers kommuner enligt bestämda intervaller.

Senast uppdaterad 2019-09-09 14.58


Genvägar

Kontakta oss

HelsingeVatten AB
Bornvägen 2B, 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Felanmälan

Tfn: 0271-574 44
Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Övrig tid vidarekopplas numret 574 44 till SOS Alarm AB i Gävle.