Styrelsen

Styrelsen för Helsinge Vatten AB består av sju politiskt tillsatta ledamöter, varav fyra kommer från Bollnäs och tre från Ovanåker. I styrelsen ingår också två arbetstagarrepresentanter.

Ordförande

Christina Ungh (S)
Bollnäs
Tfn 070-579 39 90
christina.ungh@gmail.com

Vice ordförande

Hans Gradin, (S)
Ovanåker
Tfn 070-320 65 02
hans.gradin@helsingenet.com

Ledamöter

Ingemar Ehn (L)
Ovanåker
Tfn  0271-205 82
ingemar.ehn@ovanaker.se

Gun-Marie Swessar, (C)
Ovanåker
Tfn 070-655 26 59
gun-marie.swessar@ovanaker.se

Carina Östansjö (L)
Bollnäs
072-227 65 39
carina.ostansjo@bollnas.se

Fredrik Palmborn Olofsson
Bollnäs


Patrik Hansson
Bollnäs
Tfn 070-632 98 55
patrik.hansson@bollnas.se


Arbetstagarrepresentanter

Magnus Orgård
Tfn 070-327 00 12
magnus.orgard@helsingevatten.se

Tomas Olsson
Tfn 070-654 06 00 / 070-588 87 39
tomas.olsson@helsingevatten.se

Senast uppdaterad


Genvägar