Styrelsen

Styrelsen för Helsinge Vatten AB består av sju politiskt tillsatta ledamöter, varav fyra kommer från Bollnäs och tre från Ovanåker. I styrelsen ingår också två arbetstagarrepresentanter.

Ordförande

Sven-Inge Hallström, (S)
Bollnäs
Tfn 070-609 42 35
sveninge5@hotmail.com

Vice ordförande

Hans Gradin, (S)
Ovanåker
Tfn 070-320 65 02
hans.gradin@helsingenet.com

Ledamöter

Yohannes Michael Mehari, (S)
Bollnäs
Tfn  076-278 84 25
yohannes.mehari@bollnas.se

Ingemar Ehn (L)
Ovanåker
Tfn  0271-205 82
ingemar.ehn@ovanaker.se

Gun-Marie Swessar, (C)
Ovanåker
Tfn 070-655 26 59
gun-marie.swessar@ovanaker.se

Ragnar Berglund (BP)
Bollnäs
Tfn 070-697 33 37
ragnar.berglund@bollnas.se

Carina Östansjö (L)
Bollnäs
072-227 65 39
carina.ostansjo@bollnas.se

Arbetstagarrepresentanter

Magnus Orgård
Tfn 070-327 00 12
magnus.orgard@helsingevatten.se

Tomas Olsson
Tfn 070-654 06 00 / 070-588 87 39
tomas.olsson@helsingevatten.se

Senast uppdaterad


Genvägar