Styrelsen

Styrelsen för Helsinge Vatten AB består av sju politiskt tillsatta ledamöter, varav fyra kommer från Bollnäs och tre från Ovanåker. I styrelsen ingår också två arbetstagarrepresentanter.

Ordförande
Sven-Inge Hallström, (S)
Bollnäs
Tfn 070-609 42 35
E-post Sven-Inge Hallström

Vice ordförande
Hans Gradin, (S)
Ovanåker
Tfn 070-320 65 02
E-post Hans Gradin

Ledamöter
Yohannes Michael Mehari, (S)
Bollnäs
Tfn  076-278 84 25
E-post Yohannes Michael Mehari

Ingemar Ehn (L)
Ovanåker
Tfn  0271-205 82
E-post Ingemar Ehn

Gun-Marie Swessar, (C)
Ovanåker
Tfn 0271-140 35
E-post Gun-Marie Swessar

Ragnar Berglund (BP)
Bollnäs
Tfn 070-697 33 37
E-post Ragnar Berglund

Carina Östansjö (L)
Bollnäs
072-227 65 39
E-post Carina Östansjö

Arbetstagarrepresentanter
Magnus Orgård
Tfn 070-327 00 12
E-post Magnus Orgård

Tomas Olsson
Tfn 070-654 06 00/070-588 87 39
E-post Tomas Olsson

Senast uppdaterad 2020-10-20 10.59


Genvägar