Styrelsen

Styrelsen för Helsinge Vatten AB består av sju politiskt tillsatta ledamöter, varav fyra kommer från Bollnäs och tre från Ovanåker. I styrelsen ingår också två arbetstagarrepresentanter.

Ordförande

Magnus Demervall (C)
Bollnäs
Tfn 072-742 33 55
magnus.demervall@centerpartiet.se

Vice ordförande

Hans Gradin (S)
Ovanåker
Tfn 070-320 65 02
hans.gradin@helsingenet.com

Ledamöter

Christina Ungh (S)
Bollnäs
Tfn  070-579 39 90
christina.ungh@gmail.com

Barbro Wåger, (C)
Bollnäs
Tfn 070-376 45 38
gadds@helsingenet.com

Jennifer Törnros (KD)
Bollnäs
070-897 70 00
jennifer.tornros@bollnas.se

Catharina Wigzell (C)
Ovanåker
Tfn 073-033 67 19
catharina.wigzell@ovanaker.se

Mikael Jonsson (M)
Ovanåker
Tfn 070-093 34 33
mikael.jonsson@ovanaker.se


Arbetstagarrepresentanter

Magnus Orgård
Tfn 070-327 00 12
magnus.orgard@helsingevatten.se

Tomas Olsson
Tfn 070-654 06 00 / 070-588 87 39
tomas.olsson@helsingevatten.se

Senast uppdaterad


Genvägar