Följande effekter är att vänta

Ökad risk för översvämningar Ökad nederbörd och mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar vilket leder till att översvämningar blir vanligare längs kuster liksom längs sjöar och vattendrag.

Ökad nederbörd i hela landet En generell nederbördsökning väntas i hela landet. Även antalet tillfällen med intensiv nederbörd ökar. Mest ökar nederbörden i norra och västra Sverige. I fjälltrakterna kan nederbörden öka med upp till 25 procent. Det betyder ett stort tillskott av vatten i ett redan i dag nederbördsrikt område.

Vattenbrist och torka i södra Sverige Förändringar i nederbörd liksom ökad avdunstning kan leda till ökad sommartorka i södra Sverige. Samtidigt väntas antalet skyfall bli fler och öka i intensitet även i södra Sverige.

Temperaturzoner flyttar norrut Växtperiodens längd beräknas öka med mellan en och två månader i hela landet utom längst i söder där ökningen kan bli upp till tre månader.

Senast uppdaterad