Fett i avloppet

Fettet täpper till

Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna och i avloppsreningsverken.

I ledningsnäten sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna.

Fettet täpper till rören så att kapaciteten minskar och till slut kan detta orsaka stopp i ledningarna.

Ekonomiska följder

Vid stopp i ledningarna kan avloppsvattnet hamna orenat i naturen och även översvämma källare. Detta kan ge stora ekonomiska följder och samt påverka miljön negativt.
Fettet orsakar även frätskador på insidan av betongrören vilket leder till att dyra renoveringar måste utföras i förtid.

I reningsverken försämras slammets sjunkförmåga av att fett flyter.

Senast uppdaterad 2019-08-21 10.39


Genvägar

Kontakta oss

HelsingeVatten AB
Bornvägen 2B, 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Felanmälan

Tfn: 0271-574 44
Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Övrig tid vidarekopplas numret 574 44 till SOS Alarm AB i Gävle.