Centrifug reningsverk

Fett i avloppet

Fettet täpper till

Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna och i avloppsreningsverken.

I ledningsnäten sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna.

Fettet täpper till rören så att kapaciteten minskar och till slut kan detta orsaka stopp i ledningarna.

Ekonomiska följder

Vid stopp i ledningarna kan avloppsvattnet hamna orenat i naturen och även översvämma källare. Detta kan ge stora ekonomiska följder och samt påverka miljön negativt.
Fettet orsakar även frätskador på insidan av betongrören vilket leder till att dyra renoveringar måste utföras i förtid.

I reningsverken försämras slammets sjunkförmåga av att fett flyter.

Senast uppdaterad


Genvägar