Fett i ledning

Fett i avloppet

Fett som spolas ner i avloppsledningarna ställer till stora problem i ledningsnätet och i avloppsreningsverken.

Vad du kan göra

Häll inte fett i vasken och undvik att spola ner mat. Fett som stelnar vid rumstemperatur kan skrapas ner i matavfallspåsen när det har svalnat.

Torka ur stekpannor och grytor med hushållspapper och lägg i matavfallspåsen innan de diskas.

Större mängder flytande fett tex frityrolja ska samlas upp i en återförslutningsbar förpackning, tex en pet-flaska eller en mjölkkartong och lämnas in på återvinningscentralen. Det finns speciella trattar att köpa för detta ändamål, miljötratt, med lock som skruvas fast på en pet-flaska. Det kan vara bra om man ofta har mycket fett över.

Hanteras det mycket stora mängder fett, tex i ett restaurangkök, krävs det fettavskiljare på avloppet. I Bollnäs kommun finns även en fett-taxa för verksamheter som hanterar livsmedel, läs mer om fett-taxan under fliken taxa.

Fett i ledningarna

Fettet som släppts ut till ledningsnät stelnar framför allt på grund av en lägre vattentemperatur och minskad turbulens i nätet. Eftersom fettet är klibbigt fastnar det lätt på rörväggarna. På grund av fettets klibbiga konsistens samlas även annat i fettpåbyggnaden, skräp, matrester, vattenbubblor mm. detta ökar fettets volym och minskar rördiametern ytterligare. Fettpåbyggnad minskar flödeskapaciteten, kan orsaka stopp i ledningen, leder till luktproblem och korrosion av ledningsmaterialet.

Fett i pumpstationerna

Den relativt långa uppehållstiden i en pumpstation gynnar fettpåbyggnad. Det kan exempelvis ge problem med fettavlagring på flottörer, nivåmätare och minskad pumpkapacitet eller ojämn pumpdrift på grund av fettpåbyggnad.

Fett i reningsprocessen

Fettkakor som inte fastnat i ledningsnätet kan hamna vid rensgallret i reningsverket. Har fettet stelnat kan det tas bort tillsammans med annat material. Problem kan dock uppträda när fettet fastnar i gallret så att kapaciteten minskar. Dessutom kan fettet blockera sensorer och andra komponenter som det fastnar vid. Ett tjockt flytande fettlager kan minska syreutbyte och därmed försämras den biologiska reningsprocessen. Även slammets sjunkförmåga påverkas av att fettet flyter.

Följder

Fettet orsakar stopp i ledningar. Vid dessa stopp kan avloppsvattnet hamna orenat i naturen och även översvämma källare. Detta kan ge stora ekonomiska följder för fastighetsägare samt påverka miljön negativt.

Eftersom organiskt fett och olja innehåller fria fettsyror ökar betongkorrosionen under fettpåbyggnad i ledningsnätet. Dessutom kan fettsyrorna reagera med kalciumföreningarna i betongen (förtvålning) och betongen löses upp. Ansamlat fett kan ge upphov till syrefria förhållanden med bildning av svavelväte som följd. Även svavelvätet ökar korrosion på betongledningarna.

Mekanisk borttagning av fett måste ske kontinuerligt eller vid akut stopp i ledningar Fettpåbyggnad ökar behovet av spolning och kan i vissa fall bara tas bort med hjälp av rotskärare. Ibland kan även ledningar eller delar i reningsverket behöva bytas ut på grund av påbyggnaden av fett. Alla dessa åtgärder är både dyra och tidskrävande.

Senast uppdaterad