Fakta om vatten och avlopp

Vatten

Helsinge Vattens del i kretsloppet är att leverera rent vatten till dig, att rena det vatten du har använt innan vi släpper ut det i naturen igen. Du är också en del av kretsloppet eftersom du varje dag måste dricka vatten för att leva och må bra.

Avlopp

I ett kretsloppssamhälle ska slammet från våra reningsverk kunna komma till nytta på våra åkrar varifrån näringsämnena en gång togs. För att kunna genomföra detta måste vi ha rent slam.

Vad du och jag häller i avloppet har stor betydelse sammanlagt.
Cirka hälften av de miljöfarliga ämnena i slammet kommer faktiskt från vanliga hushåll. En liten mängd av dessa ämnen kan förorena stora mängder slam.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tog 2005 fram en broschyr som ger basfakta kring Sveriges vattenförsörjning och avloppshantering.

I broschyren Fakta om vatten och avlopp Pdf, 2.8 MB. kan du bland annat du läsa om: Vattenresurser, vattenadministration, historik, dricksvatten och avlopp.

Senast uppdaterad