Miljörapporter

Miljörapporten har flera viktiga syften. Kravet att göra en miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap. 20 §.

Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga framgår av bilaganlänk till annan webbplats till förordningen (1998:899)länk till annan webbplats om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

  • redovisa hur villkoren för verksamheten efterlevs
  • stärka egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
  • ge underlag för internationell rapportering

Senast uppdaterad 2019-09-09 13.16


Genvägar