Miljörapporter

Miljörapporten har flera viktiga syften. Kravet att göra en miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap. 20 §.

Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga framgår av bilaganlänk till annan webbplats till förordningen (1998:899)länk till annan webbplats om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

  • redovisa hur villkoren för verksamheten efterlevs
  • stärka egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
  • ge underlag för internationell rapportering

Senast uppdaterad 2019-09-09 13.16


Genvägar

Kontakta oss

HelsingeVatten AB
Bornvägen 2B, 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Felanmälan

Tfn: 0271-574 44
Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Övrig tid vidarekopplas numret 574 44 till SOS Alarm AB i Gävle.