Glas med rent vatten

Miljörapporter

Miljörapporten har flera viktiga syften. Kravet att göra en miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap. 20 §.

Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga framgår av bilagan till förordningen (1998:899) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

  • redovisa hur villkoren för verksamheten efterlevs
  • stärka egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
  • ge underlag för internationell rapportering

Senast uppdaterad