Fulspolningar och toalettvett

Dina rör är ditt ansvar. Vi på Helsinge Vatten är experter på att rena avloppsvatten, men utan din hjälp kan vi inte nå hela vägen.

Som fastighetsägare är man ansvarig för sina vatten- och avloppsrör fram till anslutningen vid tomtgräns. Bland annat därför är det viktigt att man inte använder toaletten som sopkorg. Som fastighetsägare får du själv bekosta eventuella avloppsstopp innanför din fastighet.

Stopp i avloppet - HelsingeVatten AB Länk till annan webbplats.

Detta får man slänga i toan: Kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten.

Toaletten är ingen sopkorg

Varje vecka förorsakar våtservetter, pappershanddukar, bindor och tamponger m.m. onödiga driftstörningar i våra pumpstationer och reningsverk. Följderna kan bli att orenat avloppsvatten rinner ut i känsliga vattenområden när pumparna inte fungerar p.g.a. att skräp sätter igen pumphjulet.

Pump rengjord från skräp

Kemiska ämnen som tillförs avloppsvattnet försämrar den biologiska reningen i reningsverken, förorenar slammet och våra vattendrag. Häll inte ut färgrester, lacknafta, nagellack och andra starka kemikalier i toaletten eller i diskhon. De skadar vår biologiska rening i reningsverken och vår fina natur. Lämna dem istället till en miljöstation. Köp inte större mängd än du behöver. Papper och bomullstussar med kemikalierester ska slängas i soporna — inte i toaletten.

Olja och fett som hälls direkt i diskhon stelnar lätt och kan bilda proppar i avloppet. För att slippa det är det bra att torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper som sedan slängs med matavfallet. Häll rester av flytande fett som t ex frityroljor eller dressingar i en flaska eller ett mjölkpaket och lämna till BORAB (lämna in vid farligt avfall). Tjockare fett som vispad grädde eller fett från skinka ska slängas med matavfallet.

Läs mer om fett i avloppet (Fett i avloppet - HelsingeVatten AB)

Kom ihåg - toalettvett

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Överblivna mediciner ska återlämnas till apotek, Läkemedel och miljö - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljöskadliga ämnen och flytande fett ska lämnas till BORAB Länk till annan webbplats. (lämna in vid farligt avfall)


Senast uppdaterad