Stopp i avloppet

Om du får stopp i avloppet bör du först försöka undersöka var det sitter. Oftast sitter det inom fastigheten, men ibland kan det bero på ett fel i den allmänna ledningen på gatan.

Stopp inom fastigheten

Om stoppet sitter i fastigheten och beror på utsläpp från denna är det fastighetsägaren som bekostar en eventuell rensning av avloppsledningen ända ut till den allmänna huvudledningen på gatan. Oftast räcker det med att ta dit en rörentreprenör, men om stoppet sitter djupt ned kan ledningarna behöva spolas. Kontakta Helsinge Vatten om du behöver råd och hjälp.

Stopp orsakat av fel i allmän ledning

Beror stoppet på ett fel i den allmänna ledningen ska du kontakta Helsinge Vatten.
Gör en felanmälan.

Så här letar du efter avloppsstoppet

Lyft försiktigt bort rensluckan i källargolvet ovanför den utgående avloppsledningen. Observera att det kan vara fullt med avloppsvatten under luckan.

  • Om vattnet rinner i rensluckan finns stoppet inne i byggnaden.
  • Om vattnet står helt stilla i rensluckan finns stoppet i ledningen utomhus.

Förebygg stopp i avloppet

Tänk på att allt som inte hör hemma i avloppet kan orsaka stopp. Till exempel skräp som tamponger, hushållspapper och bomullspinnar samt matolja som stelnar och täpper till i rören. Du kan enkelt förebygga stopp genom att tänka på vad som hamnar i avloppet i badrummet och i köket.

Senast uppdaterad