Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattenanvändningen

Anledningen är att avloppsledningarna är fulla av överskottsvatten

Helsinge Vatten uppmanar alla kunder att vara sparsamma med vattenanvändning fram till måndag. Anledningen är att avloppsledningarna är fulla av överskottsvatten på grund av regnet de senaste dagarna. Genom att vänta med att köra tvättmaskin, minimera duschandet etc minskas belastningen på ledningsnätet och vi kan gemensamt minska risken för att behöva brädda orenat avloppsvatten ut i våra vattendrag.

Informationen är inaktuell, kritiskt läge upphävt

Senast uppdaterad