Dagvattnets dag den 24 september

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö.

Vattnet är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan bidra till översvämningar. Hur vi tar hand om dagvattnet påverkar både sjöar, havsvikar och vattendrag. Det finns flera sätt att se till att minska föroreningarna i dagvattnet och alla kan hjälpa till.

Senast uppdaterad