PFAS i vattnet, hur ser det ut för oss?

Vi har tagit prover på samtliga vattenverks råvatten under 2020–2022.

Vi har tagit prover på samtliga vattenverks råvatten under 2020–2022. Det är bara vid Hällbo och Svabensverk som provsvaren ger resultat över detektionsgränsen. Råvattnet i alla våra vattenverk är under det kommande gränsvärdet.

Den 1 januari 2026 kommer nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten att börja gälla. De nya gränsvärdena är:

Gränsvärde för PFAS 4: 4 nanogram per liter (1 nanogram = 0,000 000 001 g)

Gränsvärde för PFAS 21: 100 nanogram per liter

PFAS 4 omfattar de fyra varianterna PFOA, PFNA, PFOS och PFHxS. PFAS 21 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 17 varianter av detta ämne.

Här är tabellen för de fyra ämnen som ingår i PFAS 4 från provtagningen 2022.

 

Perfluorhexansulfonat (PFHxS)

PFOS, total

PFOA, total

Perfluornonansyra (PFNA)

Vattenverk

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

Segersta VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,3

Löten VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,3

Lobonäs VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Voxnabruk VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Hällbo VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Hällbo VV

<0,3

0,3

<0,3

<0,6

Glössbo VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Flästa VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Svabensverk VV

<0,3

0,42

<0,3

<0,6

Ryggesbo VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Homna VV

<0,3

<0,2

<0,3

<0,6

Det är alltså den sammanlagda summan av dessa fyra ämnen som inte får överstiga 4. Mindre än tecknet (<) innebär att det inte går att avgöra halten men att den inte överstiger talet efter. Summan för Svabensverk skulle alltså bli maximalt 1,62 och ligger då långt under gränsen.

Senast uppdaterad