Kritiskt läge kring vattenförbrukning upphävt

Vattenförbrukningen och belastningen på våra avloppsledningar har minskat vilket innebär att vi kan återgå till en normal och hållbar vattenanvändning.

En hållbar vattenanvändning innebär att oavsett årstid, nederbörd, kapacitet mm så handlar det om att vi måste värna om vår viktigaste naturresurs, vattnet. Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det ofta för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Senast uppdaterad