Vi söker en Driftschef inom vatten- och avloppsverk i Ovanåker.

Vill du ha ett stimulerande arbete i ett intressant företag?

Som driftschef på enheten VA-verk Ovanåker ansvarar du för planering av drift, underhåll och investeringar på vattenverk och avloppsreningsverk inom Ovanåkers kommun. Driftschefen ingår i företagets ledningsgrupp.

Senast uppdaterad