Nytt förslag på vattenskyddsområde för Västansjö vattentäkt, utanför Kilafors

Helsinge Vatten har tillsammans med Bollnäs kommun tagit fram ett nytt förslag på vattenskyddsområde för Västansjö vattentäkt, utanför Kilafors.

Fastighetsägare inom området har möjlighet att yttra sig på förslaget senast den 31 januari 2023. Alla handlingar finns här.

Senast uppdaterad