Korsningen Rotebergsvägen - Ovanåkersvägen

I vårt arbete med renovering av spillvattenledning från Träförädlingen till pumpstation Rotebergsvägen, så kommer vi att stänga gång- och cykelvägen vid korsningen Rotebergsvägen-Ovanåkersvägen.

Vi stänger gång- och cykelvägen på den östra sidan, närmast älven och hänvisar till andra sidan där det finns gång- och cykelväg. Detta är uppmärkt och skyltat. Kommer att pågå de närmaste 2 veckorna.

Senast uppdaterad