Fortsatt uppmaning att spara vatten

Det kritiska läget beträffande det kommunala dricksvattnet fortsätter.

De kritiska läget beträffande de kommunala dricksvattnet fortsätter. Även om det i juli kommer normala nederbördsmängder så kommer grundvattennivåerna i våra kommuner generellt att vara låga eller mycket låga. Vi måste alla hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet. På så sätt minskar vi risken för långvariga bevattningsförbud.

Informationen är inaktuell, kritiskt läge upphävt Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad