Filmning avloppsledningar i Ryggesbo

HelsingeVatten utför under veckorna 39-41 filmning av kommunala avloppsledningar i Ryggesbo. Detta i syfte för att spåra ovidkommande vatten som kommer till reningsverket och renas i onödan.

Under 2021 kommer HelsningeVatten bygga ett nytt reningsverk i Ryggesbo och vill därför kolla kvalitén på avloppsledningarna.
Under denna filmning kommer vi titta i brunnar som finns på åkrarna och inne på tomterna, vi hoppas att de finns förståelse för detta.

Senast uppdaterad