Bornvägen i Alfta

Vi kommer att börja med renovering av vattenledningar på Bornvägen i Alfta. I samband med arbetet kommer även dagvattenledningen att läggas om.

Arbetet på Bornvägen kommer att pågå under hela hösten. Under dagtid kan vattnet ibland vara avstängt. Vid längre störning i vattenleveransen skickar vi ut sms till berörda. För att ta del av sms måste telefonnumret vara registrerat på er adress. Om inte kan man på vår hemsida anmäla sig till sms-utskick vid störningar. Gå in under service och sedan driftinformation och gör där anmälan till driftmeddelande. Under arbetets gång kommer framkomligheten på Bornvägen, sträckan mellan Rösabergsvägen – Vestmansvägen vara begränsad. Vi ber om överseende med olägenheterna.

Senast uppdaterad