Vattnets kvalitet

Analysresultat från prover tagna hos användare

Helsinge Vatten har flera vattenverk av varierande storlek. Mängden vatten som levereras till dricksvatten styr hur många prov som ska tas varje år. Från de små vattenverken tar vi  4 prover per år, medan de andra lite större vattenverken tar fler prover.
De analyser vi utför görs av Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmänt

Det kommunala vattnet i Sverige är sedan 1988 klassat som livsmedel och därför måste vi som arbetar med att framställa och leverera vatten följa livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten LIVSFS 2005:10.

(LIVSFS 2005:10) baseras på EU-direktivet 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Det är ett hälsoinriktat minimidirektiv som tillåter strängare nationella regler.

Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio kubikmeter per dag eller försörjer mindre än 50 personer.

I förordningen finns det förslag och riktlinjer på vilka kvalitetskrav som skall efterlevas för att vara tjänligt för konsumenten.

Önskar du veta mer om kranvattnets kvalitet eller ta del av det senaste analysprotokollet så kontakta oss på tel 0271-574 57 eller 0271-574 50.

Senast uppdaterad