Har du en LK580-konsol?

Det är inte tillåtet med LK580-konsol.

Dessa LK580-konsoler tenderar att bli väldigt instabila när de lämnas orörda. Vid oaktsam hantering kan ventilen "flyga av", konsolerna kallas för "champagnekorken". Det är en stor risk  för fastighetsägaren att drabbas av översvämning och en säkerhetsrisk för personer som arbetar runt konsolerna.
Mätarkonsol med avstängningsventil och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens engendom. HelsingeVatten ber därför fastighetsägaren att byta ut dessa konsoler eftersom de inte längre är godkända. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil.

För frågor och information kan du kontakta HelsingeVatten.

En LK580-konsol

En LK580-konsol

Vattenmätarmärkning
Koppling är även känd som "champagnekorken".

Koppling är även känd som "champagnekorken".

Senast uppdaterad