Foto: Kamstrup

Vi byter till digital vattenmätare

Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare till intelligenta digitala mätare med hög noggrannhet. Vattenmätaren kommer att läsas av automatiskt och regelbundet när systemet är helt utbyggt.

I vanliga fall sker byten av våra villavattenmätare vart tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabbare få en övergång till digitala mätare. HelsingeVatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet och det är vi som ansvarar för bytet. Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar och egendom.

En digital vattenmätare har många fördelar

Målet med bytet till digitala vattenmätare är att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Digitala mätare gör det möjligt att snabbare upptäcka kostsamma läckage. Ju snabbare vi hittar en läcka desto färre driftstörningar. Mätaren kan avslöja läckage i ett tidigt skede så att du som kund slipper överraskningar på fakturan. Det innebär också att du som kund kommer att betala för den faktiska förbrukningen och inte den beräknade. Vattenförbrukningen kan följas upp oftare vilket leder till ett säkrare underlag för debitering och minskar det administrativa arbetet.

 

Senast uppdaterad