Foto: Kamstrup

Vi byter till digital vattenmätare

Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare till intelligenta digitala mätare med hög noggrannhet. Vattenmätaren kommer att läsas av automatiskt och regelbundet av oss.

I vanliga fall sker byten av våra villavattenmätare vart tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabbare få en övergång till digitala mätare. HelsingeVatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet och det är vi som ansvarar för bytet. Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar och egendom.

En digital vattenmätare har många fördelar

Mätaren läses av automatiskt, det innebär att fastighetsägarna inte behöver läsa av själva och rapportera in till oss.

Kunden betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär.

Mätaren kan avslöja läckage i ett tidigt skede så att kunden slipper överraskningar på fakturan.

Minskar även administrationshanteringen.


Senast uppdaterad


Genvägar