Bra att veta om vattenmätare

Mätarplatsens utformning

Alla installationer på fastighetens sida om servisventilen (oftast i tomtgräns) är fastighetsägarens eget ansvar. Mätaren är huvudmannens (HVA:s) egendom.

Mätaren ska sitta frostfritt. När en frusen mätare måste bytas får fastighetsägaren stå för kostnaden. Priser se VA-taxan.

Avsaknad av en mätarkonsol anses vara en brist i fastighetens egna VA-installation och kan leda till att mätaren inte kan bytas utan att riskera skador på fastigheten. Att snabbt och säkert kunna stänga av vattnet till fastigheten är en trygghet - inte minst för fastighets-ägaren själv. Mätare placerad i mätarbrunn är en riskfylld installation, dels att jobba i för oss men även ur läckagesynpunkt. Tillsynen vid sådan installation är av naturliga skäl mycket sämre, särskilt under vinterhalvåret. Stora läckor har upptäckts väldigt sent. HVA erbjuder konsol samt bistår med att sanera bort brunn när mätaren flyttas inomhus.

Vid nybyggnation, renovering, flytt av mätare, ombyggnation av mätarens plats m m ska alltid godkänd mätarkonsol monteras. Mätarkonsollen ska även vara fast satt.

Plombering som måste brytas ska omgående anmälas till Helsinge Vatten.

Mätarens placering

Mätarens placering och dimension ska godkännas av Helsinge Vattens personal, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätare. För dessa åtgärder, liksom för avläsning, har Helsinge Vatten enligt 41 § LAV (Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412) rätt till det tillträde som behövs på en fastighet. Mätaren är huvudmannens (HVA:s) egendom.

Krav för uppsättning av vattenmätare

Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig för byte. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Vattenläckage kan förorsaka stora kostnader!

  1. En droppande kran motsvarar en ungefärlig förbrukning av 15 m3 per år.
  2. En stril motsvarande en sytråd (0.3 mm) motsvarar en ungefärlig förbrukning av 30 m3 per år.
  3. En tunn stråle motsvarande en synål (0.9 mm) motsvarar en ungefärlig förbrukning av 300 m3 per år.
  4. Toalett som smårinner motsvarar en ungefärlig förbrukning av 700 m3 per år.

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren? Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren!

Senast uppdaterad