Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA-ledningen och fastighetens VA-installation.

Fastighetsägaren är ägare och ansvarig för ledningen inom sin fastighet fram till förbindelsepunkten.

Förbindelsepunkt för dag-, spill- och färskvatten är som regel belägen 0,5 meter utanför tomtgräns, men kan också meddelas andra lägen. Höjd och läge på servisen framgår av nybyggnadskartan.

Tillbaka till ny VA-anslutning.

Senast uppdaterad