Vattendroppe

Information till våra leverantörer

HelsingeVatten ser gärna att ni som leverantör skickar e-faktura till oss.

Vi tar i första hand emot e-fakturor via Peppol-nätverket, i andra hand via VAN-leverantör.

PEPPOL-id: 0007:5567682777
VAN-operatör: Tieto (TIETOSE)
VAN-adress: alt 1: 5567682777 eller
alt 2: GLN=7365567682773

Viktigt att fakturan innehåller rätt referens. De ska stå vilken verksamhet (kostnadsställe) som har köpt varan eller tjänsten. Om du behöver hjälp med en referens vänligen ring beställaren.

Faktureringsadress:
HelsingeVatten AB
Ekonomiavdelningen
828 80  Edsbyn
Referens: (kostnadsställe)

Senast uppdaterad