Ägarbyte av vatten- eller avloppsabonnemang

Vid ägarbyte av fastighet som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp skall en blankett fyllas i.

Ladda ner blankett för anmälan av ägarbyte. Pdf, 193 kB.

Vid frågor angående fakturor och ägarbyten av vatten och avlopp kontakta:

Bollnäs Kommun
Barbro Jonsson
0271-574 55

Ovanåkers kommun
Lena Pehrers
0271-574 56

Senast uppdaterad