Kondensation på rör

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag för att fylla poolen?
Planera din poolfyllning, det kan ta tid. Använd trädgårdslang eller liknande. Du fyller cirka 2 m3 per timme, lite beroende på hur mycket dricksvatten som används av andra kunder på ledningsnätet.

Hur får jag bort brunt (missfärgat) vatten?
Spola minst 15 min på flera tappställen (Kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet

Dåligt tryck! Vad gör jag?
Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset, är så fallet kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Hur blir jag av med dålig lukt från avloppet (inomhus)?
Kontrollera och fyll i vatten i alla vattenlås; golvbrunnar, i garage, tvättstuga, bad/duschrum och tvättställ, diskbänk o s v. Om det inte hjälper, kontakta rörmokare.

Vad betyder tjänligt vatten?
Tjänligt är det högsta betyg dricksvatten kan få enligt de krav som Statens livsmedelsverk ställer.

Varför blev jag grön i håret sist jag duschade?
Det förekommer alltid koppar i låga halter i vattnet p g a korrosion från fastighetens installationsledningar. En förhöjning av kopparhalten i vattnet kan ge blont hår en ton av grönt. Spola några minuter i fastighetens ledningar så sjunker kopparhalten. Detta brukar endast ske vid enskilt avlopp.

Varför blir vattnet vitt ibland?
Det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet. Luftbubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Inte farligt.

Senast uppdaterad