Spara vatten

Nu är det läge att spara vatten!

I samband med att sommarvärmen kom i slutet av maj ökade också användningen av vatten avsevärt i våra kommuner. Grundvattennivåerna är fortfarande på stabila nivåer, men pumpar på vattenverken och ute längs ledningsnätet jobbar nu ordentligt för att klara av den ökade förbrukningen av dricksvatten. Detta märks framför allt i de mindre orterna och i tätorternas ytterområden. Helsinge Vatten uppmanar därför alla att spara på vattnet. Stäng av kranen när du borstar tänderna och schamponerar dig. Ha en kanna med vatten i kylskåpet för att inte behöva spola så länge efter kallt vatten varje gång du är törstig. Undvik att vattna med trädgårdsslang och vattenspridare.

”Det är bara vatten”. Det allra viktigaste vi har.

Illustration av tre nivåer, hållbar vattenanvändning, spara vatten och bevattningsförbud, staplade på varandra i en triangel.

Nivå ett: Hållbar vattenanvändning är oberoende av årstid, nederbörd, kapacitet etc. Det handlar om att vi värnar om vår viktigaste naturresurs,vattnet. Den här nivån behöver vi alltid kommunicera och det är det som ska bli det nya normala.
Nivå två: Ett kritiskt läge gäller vi torka, minskade grundvattennivåer eller när många använder mycket vatten. Vi uppmanar då till att vara sparsam med vattnet.
Nivå tre: Den tredje nivån och den sista nivån används endast när det är bevattningsförbud. Då ska dricksvattnet prioriteras till mat, dryck och personlig hygien.

Senast uppdaterad