Person med spade i en grop

Vattenläckage

Fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen inom sin fastighet och fram till förbindelsepunkten med kommunens ledningsnät.

Som fastighetsägare är du skyldig att sköta om vattenmätaren och skydda den mot frost. Om du upptäcker en vattenläcka inom fastigheten måste du genast se till att den åtgärdas.

Kostnaden för det vatten som läckt ut genom en synlig vattenläcka inom fastigheten måste du stå för.

Detsamma gäller en rinnande toalett, vilket kan sluta med stora belopp om den inte åtgärdas i tid. Om det lilla hjulet på vattenmätaren snurrar trots att alla vattenkranar är stängda, tyder det på att en vattenläcka finns någonstans i din fastighet.

Avläs gärna vattenmätaren regelbundet, exempelvis den första varje månad, så att du upptäcker ett läckage (eller onormalt hög vattenförbrukning) så fort som möjligt.

Om du drabbats av ett större dolt vattenläckage så kan du hos HelsingeVatten begära nedsättning av VA-avgiften. Nedsättning av avgiften tillämpas bara när överförbrukningen orsakats av ett dolt läckage.

Senast uppdaterad