Vatten rinner från ett stuprör ner i en tunna. I bakgrunden står en person och håller i en vattenkanna.

Pooler, badtunnor och bevattning

Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet.

Vi vill uppmana våra invånare i Bollnäs och Ovanåkers kommun att vara sparsam med hur vårt viktigaste livsmedel används. Genom denna uppmaning hoppas vi kunna undvika att införa ett bevattningsförbud.

Så här fyller, tömmer och hanterar du din pool eller badtunna på rätt sätt

Tips när du fyller din pool eller badtunna

Tänk på att det är dricksvatten i vattenslangen du använder i poolen. Fundera över om det är nödvändigt att fylla pooler och badtunna med dricksvatten. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt.

 • Planera din fyllning för den bör ta tid. Använd en klen trädgårdsslang och fyll på vatten i lugn takt. Prata ihop dig med dina grannar. Ska de också fylla sina pooler i närtid? Försök att sprida ut er så att alla inte fyller poolen samtidigt.
 • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Fyll poolen mellan kl. 21.00–06.00, då är övrig förbrukning som lägst.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.
 • Om det råder bevattningsförbud får du INTE fylla din pool eller badtunna.

Tips när du tömmer din pool eller badtunna

 • Före tömning av pooler och liknande är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.
 • Tömning ska så långt som möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande. Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner in på din grannes fastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten (privata dricksvattenbrunnar).
 • Det är INTE tillåtet att tömma ut poolvatten i dagvattennätet (gatubrunnar och gallerbrunnar), då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag och sedan ut i havet. Även om vattnet är avklorerat kan poolens smutsiga vatten skada växt- och djurlivet.
 • Det är INTE heller tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till spillvattennätet (avloppet). Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, badkar eller kök.
 • Det är INTE heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurliv.
 • Om ingen genomsläpplig yta finns på egna tomten, kontakta kommunens miljöförvaltning för rådgivning.

Så här bevattnar du på ett hållbart sätt

Vattna med vattenkanna

En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö. Undvik också att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.

Plantera inte under sommartid

Tänk på att inte lägga nya gräsmattor eller plantera nya häckar under sommartid. Det kräver mycket bevattning och är mycket bättre att göra vår eller höst.

Låt gräsmattan vara

Gräsmattan klarar av en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

Samla regnvatten i en tunna

Om du bor i hus kan du ställa en tunna under stupröret. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna dina trädgårdsväxter, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting. Var försiktig så inga barn eller djur kan ramla i.

Bevattning inomhus

För att bevattna dina krukväxter kan du ha en kanna vid vasken i köket där du häller sista slatten i vattenglaset eller vattnet du kokat äggen i istället för att hälla det rakt ut i avloppet. När vattnet sedan svalnat går det bra att vattna med. Vattna inte med saltat vatten från till exempel pastakokning, då växterna kan vara känsliga för det.

Senast uppdaterad