Glas med rent vatten

Pooler, badtunnor och bevattning

Vi ser just nu en högre förbrukning än normalt av dricksvatten. Vi vill därför uppmana våra invånare i Bollnäs och Ovanåkers kommun att vara sparsam med hur vårt viktigaste livsmedel används. Genom denna uppmaning hoppas vi kunna undvika att inför ett bevattningsförbud.

Använd regnvatten till att vattna i trädgården och fundera över om det är nödvändigt att fylla pooler och badtunna med dricksvatten.

De senaste åren har även Sverige drabbats av låga grundvattennivåer på många håll, vi kan inte räkna med att alltid ha god tillgång på grundvatten i våra vattentäkter.

Senast uppdaterad


Genvägar