Dagvatten

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar

Råd och vägledning för att koppla sitt dagvatten på bästa sätt

HelsingeVatten AB ger råd till fastighetsägare som är ansluten till det kommunala spillvattennätet och dagvattennätet. Vid ombyggnationer, renoveringar eller nybyggnationer har Helsinge Vatten riktlinjer vad gäller kopplingar till ledningsnätet från fastigheter.

Informationsblad om dagvatten.PDF

Senast uppdaterad 2019-08-21 11.36


Genvägar

Kontakta oss

HelsingeVatten AB
Bornvägen 2B, 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Felanmälan

Tfn: 0271-574 44
Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Övrig tid vidarekopplas numret 574 44 till SOS Alarm AB i Gävle.