Avfallskvarn

Installation av avfallskvarn.

Vi har fått många frågor om det är tillåtet att installera en avfallskvarn i hem eller på restauranger/matsalar.

Generellt gäller att det inte är tillåtet att installera avfallskvarnar som abonnent hos Helsinge Vatten. I våra bestämmelser finns det möjlighet att ansöka om tillstånd att installera avfallskvarn men i dagsläget ger vi inga tillstånd.

Anledningen till att vi nekar tillstånd är att vi i dagsläget vet för lite om effekten av avfallskvarnar på ledningsnätet tex risken för stopp.

Dessutom finns matavfallinsamling som en del av renhållningsansvraret som Borab utför. Det insamlade matavfallet används för att producera biogas.

Senast uppdaterad