Världsvattendagen den 22 mars

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för ett hållbart hanterande av vatten.

I dag är det världsvattendagen – tack för att du använder vattnet hållbart! Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Temat för årets världsvattendag handlar om att alla kan bidra genom små förändringar i vardagen. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, köra välfyllda disk- och tvättmaskiner, och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten.

För att möta klimatutmaningarna har världens länder enats om 17 globala hållbarhetsmål som ska vara uppfyllda till år 2030. Mål 6 handlar om att alla människor ska ha tillgång till rent vatten för mat, dryck och hygien.

 

Senast uppdaterad