Restriktioner i användandet av kommunalt dricksvatten

Information om kritiskt läge beträffande det kommunla dricksvattnet

Vi går nu ut med information om att Bollnäs och Ovanåkers kommun har ett kritiskt läge beträffande det kommunala dricksvattnet. I våra stora vattentäkter är grundvattennivåerna normala för årstiden, men vi uppmanar ändå till försiktighet i användandet.

Kritiskt läge innebär att man ska undvika att fylla pooler eller badtunnor, undvika att använda vattenslang eller vattenspridare och att använda högtryckstvätt.

I Voxnabruk och Svabensverk är läget värre, med mycket låg grundvattennivå. Där har vi infört bevattningsförbud och informerat de boende via sms.

Bevattningsförbud innebär att dricksvatten bara får användas till mat, dryck och personlig hygien. Det är inte tillåtet att vattna med vattenslang eller vattenspridare, att använda högtryckstvätt eller att fylla pooler, badtunnor eller liknande.

Senast uppdaterad