Ledningsrenovering Olkens väg i Edsbyn

Vi börjar med omläggning VA-ledningar på Olkens väg

HelsingeVatten har påbörjat arbetet med omläggning av vatten- spill- och dagvattenledningar i Olkens väg. Det gäller sträckan mellan Hantverkargatan och Fallrisgatan. Under arbetets gång kommer framkomligheten i området och distributionen av dricksvatten stundtals vara begränsad. Under dagtid kommer vattnet ibland att vara helt avstängt, se till att ha lite upptappat vatten i reserv. Vid funderingar, fråga oss på plats eller kontakta oss på tfn 0271-574 58. Tack för ditt tålamod!

Senast uppdaterad