Kokningsrekommendation för dricksvattnet i Svabensverk dras tillbaka

HelsingeVatten drar nu tillbaka den kokningsrekommendation som har funnits för dricksvattnet i Svabensverk.

De har kommit tillrätta med den missfärgning som funnits och de vattenprov som tagits har inte visat på några bakterier.
Grundvattennivåerna är dock fortfarande låga och bevattningsförbudet kvarstår tillsvidare.

Senast uppdaterad