Bevattningsförbudet är nu borttaget

Bevattningsförbudet i Voxnabruk och Svabensverk är nu borttaget.

HelsingeVatten har bedömt att upphäva bevattningsförbudet i Voxnabruk och Svabensverk då grundvattennivåerna är stabila.

Senast uppdaterad