Nyheter

Här hittar du alla nyheter från HelsingeVatten. Nyheterna sorteras efter månad och datum.

  • Filmning avloppsledningar i Ryggesbo

    HelsingeVatten utför under veckorna 39-41 filmning av kommunala avloppsledningar i Ryggesbo. Detta i syfte för att spåra ovidkommande vatten som kommer till reningsverket och renas i onödan.


  • Inget Cryptosporidium i kommunalt vatten

    Provsvaren på det kommunala vattnet visar som förväntat inte några spår av Cryptosporidium. 

  • Rykte om att de kommunala dricksvattnet i Ovanåker ska vara förorenat

    Helsinge Vatten har under tisdagen nåtts av ryktet om att det kommunala dricksvattnet innehåller bakterier eller parasiter (cryptosporidium). Alla prover som är tagna på det kommunala dricksvattnet har kommit tillbaka med resultatet ”tjänligt”, vilket är det svar som ges när alla gränsvärden för dricksvattnet är bra.

Senast uppdaterad