Rykte om att de kommunala dricksvattnet i Ovanåker ska vara förorenat

Helsinge Vatten har under tisdagen nåtts av ryktet om att det kommunala dricksvattnet innehåller bakterier eller parasiter (cryptosporidium). Alla prover som är tagna på det kommunala dricksvattnet har kommit tillbaka med resultatet ”tjänligt”, vilket är det svar som ges när alla gränsvärden för dricksvattnet är bra.

Dessa prover omfattar olika typer av bakterier. Cryptosporidium är en parasit som inte omfattas av den normala provtagningen.

Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg har informerat Ovanåkers kommuns miljökontor om att smittspårning pågår, men det finns inget i dagsläget som pekar på att de som insjuknat har smittats av det kommunala dricksvattnet. Det kommunala dricksvattnet i Ovanåker kommun kommer från 6 olika vattenverk, med separata ledningsnät och det finns också många fastigheter som har dricksvatten från egen brunn. Cryptosporidium kan förutom genom vatten spridas via mat och husdjur. Helsinge Vatten kommer ändå att genomföra provtagning specifikt för cryptosporidium för att helt säkerställa att smittan inte kommer från det kommunala dricksvattnet.

Senast uppdaterad