Välkommen till HelsingeVatten

Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de båda kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.

HelsingeVatten svarar också för ekonomihantering, administration och kundfrågor.

HelsingeVatten tog över verksamheten den 1 april 2009 och idag arbetar 39 personer inom företaget med att distribuera dricksvatten samt rena och återföra avloppsvattnet till det naturliga kretsloppet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla frågor som har med kommunalt vatten-, dagvatten- och avloppshantering att göra.

Felanmälan

Senaste nytt

  • Korsningen Rotebergsvägen - Ovanåkersvägen

    I vårt arbete med renovering av spillvattenledning från Träförädlingen till pumpstation Rotebergsvägen, så kommer vi att stänga gång- och cykelvägen vid korsningen Rotebergsvägen-Ovanåkersvägen.

Fler nyheter

Kranmärkt logotyp på en bild av vattenglas