Kranmärkt vatten

Vi är kranmärkt!

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som endast använder sig av rent kranvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser, utbildningar eller event är fria från buteljerat vatten.

Genom kranmärkningen visar vi att vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Senast uppdaterad